logo stalker-two.ru STALKER-TWO.RU | Личный кабинет | Контакты | Доставка товара

Набор насадок для ухода за салоном автомобиля Topperr NA 1

JJR/C Q39 High Lander 1:12 RC Desert Truck 35 km / h+ Fast speed 1 kg High-torque servo 7.4 V 1500 mAh LiPo

JJR/C Q39 High Lander 1:12 RC Desert Truck 35 km / h+ Fast speed 1 kg High-torque servo 7.4 V 1500 mAh LiPo

Ludo Petransky Seurat a Neoimpresionizmus


V map roku 1886 na poslednej, osmej vystave impresio-nistov1 а о niekofko mesiacov neskorsie na druhom Salone Nezavislych v Tuileriach2 malo verejnu premieru rozmerne platno Georgea Pierra Seurata pod nazvom Nedelne odpoludnie na ostrove Grande Jatte. Rozvazna kompozicia, ktora bola vysledkom dvojrocneho usilia mladeho maliara, tvorila nielen tazisko tychto podujati, ale v pravom zmysle slova predstavovala obrazovy manifest avantgardneho hnutia neoimpresionistov. Hnutia, ktore v tuzbe obrodif podnetne myslienky doznievajuceho impresionizmu, vytvorilo ich syntezu, systematizaciu i kritiku a prispelo к skutocnemu zrodu moderneho vytvarneho umenia.

70 РУБ

похожие

Подробнее

Jaromir Homolka Goticka plastika na Slovensku


Maloktora krajina sa moze popySif tolkymi pokladmi gotickeho umenia na takom malom uzemi ako Slovensko. No dodnes u nas nevysla publikacia, ktora by zhodnotila rozsiahly vyskum pamiatok, umelecko-historicky spracovala a podala tak komplexny poMad na tuto stylovu epochu na uzemi Slovenska. Kniha Goticka plastika na Slovensku spracuva parcialnu temu, neprinasa suhrnne dejiny gotickej plastiky, je skor hlbsou sondou do tejto oblasti. Zameriava sa na obdobie jej vrcholneho rozmachu, neskoru gotiku, vsima si jej vztahy к umeleckym centram ovplyvnujucim domacu tvorbu, к Prahe, ale najma к Viedni a Krakovu; pokusa sa ju zaclenif do prudov stredoeuropskych a dochadza к niektorym nazorom, znacne sa rozchadzajucim s tradicnym chapanim zahranicnych autorov. Na zaklade dnesneho stavu skumania pamiatok a rozsiahleho studia mozno tvrdit, ze v slovenskej tvorbe sa uskutocnila do istej miery synteza oboch veducich centier strednej Europy, gerhaertovskej a pogerhaertovskej Viedne a Stossovho Krakova, dosahujuca umelecky vrchol v jednom zo slovenskych okruhov, v skole Majstra Pavla z Levoce, ktory v sulade so starsimi vyvinovymi tendenciami prehodnotil a pretvoril spominane vplyvy svojim dielom vysokej urovne; jeho skolsky okruh, organicky rozvinuty az po prace zrustikalizovane, zasiahol vyrazne nielen cely Spis a Saris, ale i stredoslovenske banske mesta. Narocne fotograficke spracovanie gotickej plastiky na Slovensku je poslednym umeleckym odkazom Tibora Hontyha, jedneho z tych mala vy...

322 РУБ

похожие

Подробнее

Savox 1/5 DIGITAL7.4 v High voltage 40 kg SUPER TORQUE SERVO HPI BAJA MG0236 SAVOX SV-0236MG losi 5tive xl digital servo

Фэнси Fancy. Na Hey Kiss Him Goodbye

Original Projector Replacement lamp KG-LA003 for PLUS TAXAN KG-PH1005X/KG-PV166X/KG-PV167X/KG-PV1800/KG-PV1600/KG-PV3500/ PV165X

Solenoid electric solenoid type push / pull 10 mm DC 12 V 2.1 kg force

Solenoid electric solenoid type push / pull 10 mm DC 12 V 2.1 kg force

C2002-2 Commercial 110 v 220 Electric 8 kg Chocolate Fountain Fusion Temperer Warmer Boiler Machine 2 Melting Pot

C2002-2 Commercial 110 v 220 Electric 8 kg Chocolate Fountain Fusion Temperer Warmer Boiler Machine 2 Melting Pot

Solenoid electric solenoid type push / pull 10 mm DC 12 V 2.1 kg force

Fancy: Best Of... Die Hits Auf Deutsch


Tracklist: 01. Feuer & Eis (Slice Me Nice) 02. Hor Den Bolero (Bolero) 03. Stimme Der Nacht (A Voice In The Dark) 04. Flammen Der Liebe (Flames Of Love) 05. Es Sah Ein Knab Ein Roslein Stehn (Die For You) 06. Er Weint (Fools Cry) 07. Doch Ich Habe Dich Geliebt (Always On My Mind) 08. Gefuhle Aus Eis (Lady Of Ice) 09. Angel Blue (Verlorn Im Paradies) (Running Man) 10. Stern Der Einsamkeit (When Guardian Angels Cry) 11. Go West (West Ist Ubera.L) (Go West) 12. Wo Gents Zum Paradies? (Long Way To Paradise) 13. Na, Na, Hey, Hey, Goddbye (Na, Na, Hey, Hey, Kiss Him, Goodbye) 14. Auf Der Reise (Save The Moment)

954 РУБ

похожие

Подробнее

Регулятор скорости Noctua NA-FC1

T010-1201-X111-04-NA 1201-X111/04-NA & T010-1201-X111/04-NA touch screen glass

Кабель антенный Van den Hul The Name Antenna 1 m


Высококачественный антенный кабель с посеребренным проводником, длина 1 метр

6250 РУБ

Van den Hul the-name-antenna-1-m похожие

Подробнее

Кабель межблочный аналоговый RCA Van den Hul The Name 1 m


Межблочный кабель из посеребренной бескислородной меди, длина 1 метр

8250 РУБ

Van den Hul the-name-1-m похожие

Подробнее

Free shipping NA 482 472 D 580 572 776 774 original Timken import single row tapered roller

Francis Carco Priatel maliarov


V jedno oktobrove popoludnie roku 1910 ste si mohli vsimnuf, ze z manzardiek a z atelicrov umelcov na Montmartri, na Montparnasse a v Latinskej stvrti vychadza mnoztsvo mladych maliarov a basnikov a jedni peso, ini metrom mieria ku Grand-Palais, kde sa otvaral Jesenny salon, co pre nich bolo skutocnou udalosfou. Hoci sa Picasso stavil so spolocnosfou, ze pride za nami na obed k otcovi Frcdemu do Lapina, neuznal za dobre ukazat sa; namiesto neho prisli vsak Max Jacob s monoklom na oku a obradnejsi nez inokedv, Maurice Ravnal, Andre Salmon a napokon aj Apollinaire, ktory pri tejto prilezitosti zvolal zo svojho vzdialencho Auteuil kubistov do siene, kde vvstavovali svoje exponaty.

60 РУБ

похожие

Подробнее

1.0mm-2.0mm Round Red Color 1 Caract Na tural Ru by Stone

Кабель для тонарма Van den Hul D-502 Hybrid RCA-RCA 1 m

Кабель для тонарма Van den Hul D-501 Hybrid RCA-RCA 1 m

Van Den Hul V D H G5 interconnects With Gold Plated RCA Connector

Kata Biathova, Viera Luxova Malba v Architekture


К problematike sucasneho monumentalno-dekorativneho prejavu na Slovensku do roku 1961. Издательство: Vydavatelstvo Slovenskeho Fondu Vytvarnych Umeni

180 РУБ

похожие

Подробнее

Кабель для тонарма Van den Hul D-501 Hybrid TAC-RCA 1 m

Кабель для тонарма Van den Hul D-501 Silver Hybrid RCA-RCA 1 m

Кабель для тонарма Van den Hul D-502 Hybrid TAC-RCA 1 m

Кабель межблочный аналоговый RCA Van den Hul The Flexicon 1 m

Ludo Petransky Seurat a neoimpresionizmus/ Сера и неоимпрессионизм


V maji roku 1886 na poslednej, osmej vystave impresionistov a o niekoiko mesiacov neskorsie na druhom Salone Nezavislych v Tuileriach2 malo verejnu premieru rozmerne platno Georgea Pierra Seurata pod nazvom Nedelne odpoludnie na ostrove Grande Jatte (olej, 1884-1886). Rozvazna kompozicia, ktora bola vysledkom dvojrocneho usilia mladeho maliara, tvorila nielen tazisko tychto podujati, ale v pravom zmysle slova predstavovala obrazovy manifest avantgardneho hnutia neoimpresionistov. Hnutia, ktore v tuzbe obrodif podnetne myslienky doznievajuceho impresionizmu, vytvorilo ich syntezu, systematizaciu i kritiku a prispelo k skutocnemu zrodu moderneho vytvarneho umenia. A nielen k zrodu, ale i k nacrtnutiu jednej z tendencii, ktorou sa v nasledujucich desafrociach - v podstate az do sucasnosti - uberal maliarsky i socharsky vyvin. Celu tendenciu charakterizuje harmonizacne usilie vyplyvajuce z metodicky disciplinovanej tvorivej operacie Tudskeho ducha na hraniciach nekonecnej poezie a racionalnej geometrie. Seuratova vyzva k disciplinovanej skladbe obrazovej plochy, ktora zodpoveda vedeckej i technickej orientacii doby a Mada moznosf aktivneho zaclenenia do spolocenskej struktury, patri k najzavaznejsim odkazom prvych dobyvateTov novych umeleckych pevnin. Svedci o uprimnom hiadani zvazkov vytvarneho diela s bohatosfou Fudskej skutocnosti. Je nesporne, ze Georges Seurat i niektori dalsi majstri druhej polovice devatnasteho storocia chceli vytvorif novy zivotny styl, novu kulturu a...

114 РУБ

похожие

Подробнее

Danica Zmetakova Kresba 19: Storocia na Slovensku


Publikaciou Kresba 19. storocia na Slovensku dostava sa do riik nasmu citatelovi po prvy raz v kniznej podobe vyber z kresboveho dedicstva vytvoreneho v minulom storoci u nas. Zamerne sme si zvolili kresbu. Dlho zostala nepovsimnuta ako samostatna vytvarna disciphna. Len v monografiach umelcov z 19. storocia tvorila sucast kontextu ich tvorby, ale v podstate iba sprevadzala malbu. Vyvoj kresby 19. storocia na Slovensku ako osobitneho umeleckeho celku nie je dosial prebadany. Zverejnenfm kresby ako jednej z kulturnych hodnot narodnej tradfcie, vytvorenej v minulom storoci na nasom lizemi, chceme sledovatvytvarno-historicke premeny a sucasne vzbuditzaujem о jej tichu, nevtieravu, ale trvacu krasu. Narocne vytvorena kresba je pre kultivovaneho divaka rovnakym zdrojom estetickeho zazitku ako maliarske alebo socharske dielo. Nadchne ho carom svojej uprimnosti prameniacej z umeleckej bezprostrednosti. Zaujme ho spontannostou, s akou umelec zafixuje tvorivu fantaziu do rychleho nacrtku. Umozni mu sledovatjednotlive etapy autorovej prace az do posledneho stadia. Priblizi mu umelcov vnutorny zapas a v nezastretej podobe da mu spoznaf skutocny charakter jeho genia.

80 РУБ

похожие

Подробнее

AISET Shanghai Yatai NA (H) 8000 temperature controller -8430 thermostat

Удлинители для вентиляторов Noctua NA-SEC1

Удлинители для вентиляторов Noctua NA-SEC2

Free Shipping!Unlocked Linksys PAP2T NA Unlocked With retail box PAP2 VOIP adapter gateway

Michail Roscin Spomienka na annu


Предлагаем вашему вниманию книгу Spomienka na annuИздательство: Viera Mikulasova-Skridlova

120 РУБ

похожие

Подробнее

ET1006 outdoor garden Leaf Blower & Vacuum-18 V only 1.5 KG Lithium Multi-Purpose Blower/Sweeper Rechargeable Blowing Machine

150*50mm Large Suction500 KG DC 5V/12V/24V big solenoid electromagnet electric Lifting electro magnet strong holder cup DIY 12 v

1301-X501/02-NA touch panel 1301-X50102-NA Screen NEW 100%,Fast Shipping

Декоративный кожух Noctua NA-HC3 Chromax Black Swap for NH-D15 Series

Комментарии


#smart sensor ar8500 air quality monitor #душевая дверь cezares elena b1 60 p cr r #брелок 1toy монстр шмонстр 9 см #diy baby room self adhesive wallpaper pvc #learning chinese hsk students textbook hsk simulated tests international language standardization examination outline #free shipping nitecore tm38lite 4x18650 battery 1800 lms cree xhp35 hi d4 led 1400 meter beam distance rechargeable flashlight #зубная электрощетка curaprox hydrosonic #anet 3d printer e12 aluminium frame big size #брелок смайлик металл 12 02270 228 2 #broadway br004ewccou0 #deli 3873 heavy duty comb style binding #d addario 5 string nickel wound bass #тумбочка этажерка leontina black #роман клименко windows vista для #pl tk 1150 #michael michael kors mi048bwzll64 #shredcat 8220 cc 4x40 мм #юбка oodji цвет темно синий фуксия #fedonas new pumps women patchwork lace up #winter mini solar creative 6 inch #палантин laura milano цвет фуксия f1s 806 #standard size piston pin for mitsubishi lancer outlander sport rvr asx cy1a gy1w 4a92 1 6l 1110c275 #npkcollection 40cm lovely silicone baby #стабилизатор напряжения ресанта ach 1500 1 ц 63 6 3 серый 1 розетка #designer brand luxury handbags women s ladies #fm трансмиттер ritmix fmt a740 #стабилизатор напряжения ресанта ach 10000н 1 ц серый #лонгслив printio love lettering сердце #v view134160 #free shipping aluminum corn light 25w 360 #bamoer trendy new 100 925 sterling silver #hgh #svakom bess черная анальная пробка #уилки коллинз тайна закон и жена #new arrival nigerian shoes and matching bags african italian women wedding bag set royal blue

Подпишитесь на новые товары в stalker-two.ru